(1)
Hidayah, A. ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK. solusi 2021, 19, 155-164.