Hidayah, A. (2021). ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK. Solusi, 19(2), 155-164. https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.361