[1]
A. Hidayah, “ASAS IKTIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK”, solusi, vol. 19, no. 2, pp. 155-164, May 2021.